Privatumo politika


VŠĮ Švietimo Gidas, įmonės kodas 304422913, yra domeno ir svetainės zaliuomene.ltsavininkas. UAB Žaliuomėne (www.biopapa.lt), yra partnerė ir rėmeja įgyvendinant tam tikrą veiklą zaliuomene.lt svetainėje, įskaitant ne tik prekybos ir svetainės lankytojų asmens duomenų apsaugos veiklą. Vykdoma veikla yra visiškai suderinta su ne pelno siekiančiu švietimo sektoriumi ir siekiama jo paramos bei plėtros.

Informacija apie asmens duomenų valdytoją
Pavadinimas: UAB Žaliuomėne

Įmonės kodas: 305766803

Pagrindinė buveinė: Klaipėdos g. 3, Vilnius

Pašto adresas: Klaipėdos g. 3, Vilnius

Telefonas: +37068615177

Е-mаil: [email protected]

Interneto svetainė: https://zaliuomene.lt

Informacija apie kompetentingą priežiūros instituciją

Pavadinimas: Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Pagrindinė būstinė: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Pašto adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Telefonas: (8 5) 271 28 04, 279 1445

Interneto svetainė: https://vdai.lrv.lt/lt/

Jūsų asmens duomenų sujungimo, tvarkymo ir archyvavimo priežastis
Asmens duomenų apsaugos įstatymo 2 str. 1. (1) VŠĮ Švietimo Gidas renka ir tvarko asmens duomenis, kad galėtų reklamuoti produktus ir paslaugas bei teikti paslaugas, remdamasis elektroninės prekybos vertinimu, numatytu CK 6.1 str. 6 str. 1, Reglamento (ES) 2016/679 1 straipsniu, ir vėliau, kaip nurodyta toliau:

iš jūsų, kaip kliento ir (arba) pardavimo partnerio, gautas aiškus sutikimas;

Dėl tokios medžiagos ir (arba) prekybos atlikimo arba pasiruošimo jai;

Pradėjus skolos, kurią reikėtų patvirtinti su VŠĮ Švietimo Gidas, inicijavimą;

Dėl teisėtų VŠĮ Švietimo Gidas VŠĮ Švietimo Gidas.

(2) VŠĮ Švietimo Gidas yra su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų, kuriuos naudoja mūsų klientai, valdytojas. Be asmens duomenų, kuriuos toliau tvarkote, naudodamasis mūsų paslaugomis, VŠĮ Švietimo Gidas veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas.

Kombinuotų, tvarkomų ir įterptųjų asmens duomenų tikslai ir principai.

 


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 2. (1) VŠĮ Švietimo Gidas renka ir tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikiate, norėdami naudotis elektroninių sandorių platforma "VŠĮ Švietimo Gidas" ir sudaryti sutartį su bendrove, įskaitant toliau nurodytus tikslus.

Sukurti elektroninę parduotuvę ir pateikti visą mūsų produktų ir paslaugų finansavimą;
individualizuoti sutarties šalis;
apskaitos tikslais;
statistikos tikslais;
Informacijos saugumo apsaugai;
sutarties dėl atitinkamų prekių ar paslaugų teikimo įvykdymo užtikrinimas;
informacinių biuletenių, naujienlaiškių, akcijų, atnaujinimų ir kt.
tobulinimas ir individualių paslaugų teikimas , teikiant individualizuotus pasiūlymus, tinkamus jūsų įmonėms, taip pat reklamą, kampanijas ir kitas prekes bei paslaugas, kurios galėtų jus dominti;
(2) "VŠĮ Švietimo Gidas" ., dirbdama su jūsų duomenimis, taiko šiuos principus :

 

 

teisėtumo, vientisumo, aiškumo;
Duomenų tvarkymo tikslo apribojimai;
Objekto atitikimas tvarkymo tikslui ir surinktų duomenų minimizavimas;
Pateiktų duomenų tikslumas ir tiksli informacija;
Apimties ribojimas, tikslo siekimas, kad būtų pasiektas tikslas;
vientisumas ir konfidencialumas tvarkant duomenis ir tinkamo asmens duomenų saugumo lygio užtikrinimas.
(3) Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, "VŠĮ Švietimo Gidas" . gali tvarkyti ir saugoti asmens duomenis siekdama apsaugoti šiuos teisėtus interesus:

  įsipareigojimų Valstybinei mokesčių agentūrai, Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdymą.

Kokius asmens duomenis tvarko ir archyvuoja "VŠĮ Švietimo Gidas "?

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 3. (1) "VŠĮ Švietimo Gidas" taiko šias operacijas su asmens duomenimis, siekdama:

 Privalumas konsultuoti klientus per Pagrindinį centrą - šios operacijos tikslas yra kliento ir (arba) kliento produkto pažanga. Atskiri operacijos tikslo atvejai taip pat gali būti apsaugoti teisinėmis pasekmėmis, susijusiomis su veiksmo įgyvendinimu. Poveikio vertinimo išvada: Atsižvelgiant į ribotą renkamų asmens duomenų apimtį ir į tai, kad jie renkami remiantis paslaugų sutartimi, duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad operacijos poveikio vertinimas nėra būtinas

Verslo sandorio sudarymas ir vykdymas - šios operacijos tikslas - sudaryti ir vykdyti sutartį su prekybos partneriu arba klientu ir jo administracija. Kai kuriais atvejais operacijos tikslas taip pat gali būti apsaugoti teisėtus bendrovės interesus vykdant sandorį. Poveikio vertinimo išvada: Atsižvelgiant į ribotą renkamų asmens duomenų apimtį ir į tai, kad jie renkami paslaugų sutarties pagrindu, duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad operacijos poveikio vertinimas nėra būtinas.

 

(2) "VŠĮ Švietimo Gidas ." yra su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų, kuriuos naudoja mūsų klientai, valdytojas. Be asmens duomenų, kuriuos toliau tvarkote, naudodamasis mūsų paslaugomis, "VŠĮ Švietimo Gidas" . veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas.

Kombinuotų, tvarkomų ir įterptųjų asmens duomenų tikslai ir principai.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 2. (1) "VŠĮ Švietimo Gidas" renka ir tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikiate, norėdami naudotis elektroninių sandorių platforma "VŠĮ Švietimo Gidas" ir sudaryti sutartį su bendrove, įskaitant toliau nurodytus tikslus.

Sukurti elektroninę parduotuvę ir pateikti visą mūsų produktų ir paslaugų finansavimą;
individualizuoti sutarties šalis;
apskaitos tikslais;
statistikos tikslais;
Informacijos saugumo apsaugai;
sutarties dėl atitinkamų prekių ar paslaugų teikimo įvykdymo užtikrinimas;
informacinių biuletenių, naujienlaiškių, akcijų, atnaujinimų ir kt.
tobulinimas ir individualių paslaugų teikimas , teikiant individualizuotus pasiūlymus, tinkamus jūsų įmonėms, taip pat reklamą, kampanijas ir kitas prekes bei paslaugas, kurios galėtų jus dominti;
(2) "VŠĮ Švietimo Gidas" ., dirbdama su jūsų duomenimis, taiko šiuos principus :

teisėtumo, vientisumo, aiškumo;
Duomenų tvarkymo tikslo apribojimai;
Objekto atitikimas tvarkymo tikslui ir surinktų duomenų minimizavimas;
Pateiktų duomenų tikslumas ir tiksli informacija;
Apimties ribojimas, tikslo siekimas, kad būtų pasiektas tikslas;
vientisumas ir konfidencialumas tvarkant duomenis ir tinkamo asmens duomenų saugumo lygio užtikrinimas.
(3) Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, "VŠĮ Švietimo Gidas" . gali tvarkyti ir saugoti asmens duomenis siekdama apsaugoti šiuos teisėtus interesus:

įsipareigojimų Valstybinei mokesčių agentūrai, Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdymą.
Kokius asmens duomenis tvarko ir archyvuoja "VŠĮ Švietimo Gidas "?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.2 str. 3. (1) "VŠĮ Švietimo Gidas" taiko šias operacijas su asmens duomenimis, siekdama:

Privalumas konsultuoti klientus per Pagrindinį centrą - šios operacijos tikslas yra kliento ir (arba) kliento produkto pažanga. Atskiri operacijos tikslo atvejai taip pat gali būti apsaugoti teisinėmis pasekmėmis, susijusiomis su veiksmo įgyvendinimu. Poveikio vertinimo išvada: Atsižvelgiant į ribotą renkamų asmens duomenų apimtį ir į tai, kad jie renkami remiantis paslaugų sutartimi, duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad operacijos poveikio vertinimas nėra būtinas
Verslo sandorio sudarymas ir vykdymas - šios operacijos tikslas - sudaryti ir vykdyti sutartį su prekybos partneriu arba klientu ir jo administracija. Kai kuriais atvejais operacijos tikslas taip pat gali būti apsaugoti teisėtus bendrovės interesus vykdant sandorį. Poveikio vertinimo išvada: Atsižvelgiant į ribotą renkamų asmens duomenų apimtį ir į tai, kad jie renkami paslaugų sutarties pagrindu, duomenų apsaugos pareigūnas mano, kad operacijos poveikio vertinimas nėra būtinas.
(2) VŠĮ Švietimo Gidas EOOD tvarko toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis ir informaciją toliau nurodytais tikslais ir toliau nurodytais įverčiais:

Jūsų asmeniniai duomenys (vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris, IP adresas)

- Duomenų rinkimo tikslas: 1) fizinio asmens identifikavimas; 2) susisiekimas su klientu ir informacijos jam siuntimas, įskaitant patvirtinimo, užklausų ir kitus el. laiškus;

- Asmens duomenų rinkimo tikslas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį - CK 6.2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto b papunktis.

- Tikslas, kuriuo renkami duomenys:
Paslaugų saugumo ir sąsajos lokalizavimo gerinimas, statistiniai ir rinkodaros tyrimai.

- Duomenų tvarkymo priežastis : tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti parengiamuosius veiksmus, susijusius su sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, sudarymu ir vykdymu, arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį - 6 str. 6 straipsnio 2 dalis - duomenų tvarkymo procedūra - 6 straipsnio 2 dalis - 6 straipsnio 2 dalis. 1b (b) BDAR. Kol nesukurtas naudotojo profilis, IP adresas renkamas nesuteikiant galimybės identifikuoti konkretaus asmens, t. y. duomenys renkami anonimiškai, remiantis teisėtų duomenų valdytojo interesų laikymusi - BDAR 6 str. 6 str. 1b (f) BDAR.

Jūsų, kaip fizinio asmens, sąskaitos faktūros duomenys - jei norite gauti išrašytą sąskaitą faktūrą, turėtumėte nurodyti savo unikalų civilinį numerį.

- Tikslas, kuriuo renkami duomenys:
Sąskaitos faktūros išrašymas siekiant užbaigti mokėjimus pagal paslaugų teikimo sutartį už naudojimąsi e. prekybos platforma.

- Tikslas, kuriuo renkami duomenys - sutikdami su bendrosiomis sąlygomis